שבילים

התגברות האיום האיראני, התעצמות הטרור וההתמודדות shvilim13מולו במלחמה האחרונה "צוק איתן" חלחלו ליצירות הרבות שהגיעו אל המערכת. המלחמה שנערכה הפעם לא בחזית, אלא הקיפה את רוב ערי המדינה ערערה את הבטחון ואת שגרת החיים והחיתה בקרב רבים זכרונות קשים גם ממלחמות רחוקות: השואה, מלחמות ישראל, ומלחמת יוה"כ בפרט שגבתה מחיר כבד מאוד.

 

 

כתב העת "שבילים", שנוסד נותן שביל לרב-תרבותיות המאפיינת shvilim2את החברה הישראלית ולמגוון מעגלי הזהויות של היוצרים המשתתפים בו, כמו גם למגוון היצירה האמנותית על כל סוגיה וסוגותיה.
המוטו של "שבילים" הוא אותנטיות המבע והיענות לקול הפנימי וניתובו לשביל ייחודי המשקף את עולם ה"אני" החד-פעמי, תוך הקשבה למגוון הקולות היוצרים ולהפגשת השביל הייחודי של כל יוצר בצמתים של שבילי יצירה.