משיב הרוח

"הפוגה באי ירוק: מחווה לזלדה"Zelda-Cover

(גליון מ"ז, אביב תשע"ה)

עורכים: עמיחי חסון ונעמה שקד

שירי זלדה "מעמידים עולם" – עולם פואטי, רגשי ורוחני, שנותר כרושם חי במציאות. גליון מיוחד זה של משיב הרוח המוקדש לזלדה מהווה מחווה של משוררים, חוקרים, ואמנים לשירתה ולדמותה. בין דפיו נאספו התייחסויות רבות ומגוונות לשיריה, אשר נעות בין הפרטי לפוליטי; בין המפורש לבין הסמוי, שיש בו הד לרוחה של המשוררת.

 

כתב עת לשירה יהודית ישראליתmashiv haruach

מג/ חורף תשע"ד

עורכים: עמיחי חסון ושמואל קליין

"משיב הרוח" הוא כתב עת לשירה יהודית-ישראלית, שנוסד בקיץ תשנ"ד (1994), ומתאפיין באורינטציה תרבותית המושפעת מעולם הטקסטים היהודי. כתב העת יוצא לאור שלוש פעמים בשנה, ומלבדו פועלים במסגרת "משיב הרוח" גם כיתת השירה "מזמור" ופסטיבל שנתי, "ימי אהבה לשירה", המתקיים בירושלים.