ברנשטיין אורי

מאת נילי דגןori bernshtein

בעקבות קריאת ספר המסות החשוב "על הפרסונה ופרקים אחרים על השירה", ספרו של אורי ברנשטיין שיצא לאחרונה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, פניתי לאורי ברנשטיין, מבכירי המשוררים בישראל, ואני מביאה לכם הפעם את קולו הייחודי, התרבותי והלירי – קול שקול, ישיר ואמיץ, דרך השירים ההולכים בעקבות חייו. 

מתוך כתב העת המקוון לשירה "עיין ערך שירה", גיליון 33