מלחיני משוררים - סיון התשעה

"הצלילים הראשונים שספגתי בילדותי היו מזיגה של david zehaviצלילי הזמירות של שבת ויום טוב מפי אבא מחד – וצלילי המזרח שבקעו מבתי הקפה הערביים שבקרבת ביתנו מאידך."

מחלוצי הזמר העברי שהקדיש את כל שנותיו לטיפוח החינוך המוסיקלי yosef hadar1בקרב ילדים בבתי ספר, במקהלות עליהן ניצח, בקייטנות מוסיקליות וביבול מרשים של מנגינות לשירים שליוו את הקמת המדינה.

במשך עשרות שנים שימש יעקב הולנדר מורה, מנהל מוסיקלי, Yacov holanderמעבד ומנצח של מקהלות חשובות בישראל כמו "הרעננים", "אדם לאדם", "שירן", "זמר לך", "נערי החוף" ועוד...

בן דורם של שלום חנוך ומאיר אריאל, Hanan Yovelכולם בני קיבוץ משמרות, שכבר בילדותם ניגנו ושרו באירועים שונים של הקיבוץ. לאחר שירותו בלהקת הנח"ל הופיע בהרכבים שונים בשירים שלא היו מפרי עטו.