שיר לשבת - טלי לטוביצקי

שיר לשבת - טלי לטוביצקי

 tali litovtsky ereverev

 

לדף של טלי לטוביצקי בסופ"ש שירה 38